Прекият опит

  Откъс от „Being on Earth: Practice in Tending the Appearances.“   Думата „опит“ [experience] изглежда е необходима на всеки човек,…