Първо послание на Свети апостол Павла до коринтяни (глава 13)

И да говоря всички езици човешки, и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мед, що звънти, или кимвал, що звека. Да имам пророчески дар и да зная…