За книжовния език и ползата от езикознанието

Откъси от различни произведения, подбрани от Олга Николова. Запазени са курсивите и подчертаванията на оригинала. из "Граматика на българския…

из „Езикъ на тракийскитѣ и малоазийскитѣ българи” (1936г.)

Всички рисунки на благата на природата, добавени като илюстрация към текста, са дело на Жак льо Моан (ок. 1533-1588г.).   Съвсемъ погрѣшно би…

Коледа

Български тълковен речник с оглед към народните говори стъкми Проф. Д-р Стефан Младенов, с донегдешно участие на Проф. А. Т. Балан Том I. А-К, София,…