Стъпките на водата

И единствено тази поема да бе написал иранският поет Сухраб Сепехри (1928 - 1980), той би имал място в съкровищницата на светa. – бел. ред.  …