От дири в нишки: лабиринти

Започвам с онова, което е може би най-архетипната употреба на нишката не само в историята на западната цивилизация, но и навсякъде по света. Всички…