Тринадесет начина да видиш кос

    1.Сред двайсет снежни планиниединственотрепва окото на кос.   2. Бях разтроѐн в ума си като дървос три коса. 3. Косът…