из „Песен за себе си“

52 Пъстрият ястреб връхлита и ме упреква, и се оплаква ..................... от моето бъбрене и моето протакане. И аз не съм опитомен. И аз съм също…