За да увеличавате или намалявате шрифта, ползвайте Ctrl + / Ctrl -, а за да се връщате към съдържанието на броя, можете да използвате клавиша “BACKSPACE”. Тъй като списанието е създадено предимно за четене, свили сме възможностите за кликване до минимум.

Зло гонили, добро стигнали! Весела Коледа и приятно четене, драги читатели!

 

Pende_Mask_Berlin-Dahlemdetail

 

Juvat vivere || Олга Николова

Три стихотворения || е. е. къмингс

Коледа || в Тълковния речник на Стефан Младенов

Из „Приказка за вълшебната флейта“ || Моцарт и Шиканедер

Башо || Карл Денис

Ламцадрица || Рада Барутска

Писмо || Иво Рафаилов

Нравствени писма || Сенека

Из „Юношеството на човечеството“ || Лео Фробений