Мотая се,
пуша и пия кафе,
преди да съм се измил.

Върху бялото перде
на прозореца
гигантска муха ме кара
да я погледна отново.

Ти знаеш как късогледите,
когато искат да видят нещо
използват само едното си око.

Приближих левия профил,
внимателно, много внимателно.

И тогава видях – това бяха
две скачени мухи –
едната проникнала в другата,
съвършено неподвижни,
невъзмутими,
ни потръпване на крило,
пипалата вкопчени в тъканта.

Три часа по-късно
те не бяха помръднали.

Пуших и ги гледах,
едно тяло,
една поза.

Ти можеш ли
да се задоволиш
само с това?

Подразниха ме,
духнах им дим,
почуках им на стъклото.

Ще ги убия,
ще ги убия.

Аз не мога така.

 


Луиджи Серафини, из Codex Seraphinius