В този брой предлагаме на читателите да се запознаят с някои от най-добрите образци на старите ни песни и да ги сравнят с Шекспир (виж уводното есе).
Алън Ъпуърд ще ви разкрие що е то бабунски английски (пряк предшественик на българистичния български). Рада Барутска ще ви разсмее, а Анри Поанкаре ще ви възвиси.
Имаме удоволствието да обявим и нова рубрика за техника на превода: Сегиз-тогиз!

Снимка: Памела Виола

 

peacock