• Две слънца греят (март 2014)

  В този брой предлагаме на читателите да се запознаят с някои от най-добрите образци на старите ни песни и да ги сравнят с Шекспир (виж уводното есе).
  Алън Ъпуърд ще ви разкрие що е то бабунски английски (пряк предшественик на българистичния български). Рада Барутска ще ви разсмее, а Анри Поанкаре ще ви възвиси.
  Имаме удоволствието да обявим и нова рубрика за техника на превода: Сегиз-тогиз!

  Снимка: Памела Виола
  peacock

  Изгрев-залез || Олга Николова
  „Ромео и Жулиета“ в стар български вариант
  Пауни падат
  Девойка || две песни
  Момък || две песни
  Самодиви, Самовили, Вихрушки || Димитър Маринов
  из „Новото слово“ || Алън Ъпуърд
  Сегиз-тогиз || Олга Николова
  Ламцадрица || Рада Барутска
  Увод към „Значимостта на науката“ || Анри Поанкаре