Добре ще се нагостиш, мой Фабуле, в дома ми –
до ден, до два, ако са рекли боговете,
и ако дойдеш с добра и обилна гощавка,
и не без някое мило девойче,
и с вино, сол, с цялото си веселие.
Та казвам, така ако дойдеш, чаровнико наш,
добре ще пируваш; защото на твоя Катул
с паяжини е пълна кесията.
В ответ ще получиш обаче приятелство чисто
или нещо по-фино и по-възхитително:
парфюмът на мойто момиче,
дарен от Венера и Купидон –
веднъж да го вдъхнеш и боговете ще молиш
да те превърнат, Фабуле, целия в нос.

 


Маргиналия от XIIIв., форзац в изданието на Катул, Тибул и Персий  – Venice: Aldus, 1501г.

 

Превод по подсрочник Чинко Велков.