Песен 14 (Напаст за нашето време)

Ако не беше ми по-свиден от очите, най-възхитителен Калве, щях да те мразя със злостта на Ватиний зарад този подарък! И какво съм направил и казал,…

Песен 13

Добре ще се нагостиш, мой Фабуле, в дома ми – до ден, до два, ако са рекли боговете, и ако дойдеш с добра и обилна гощавка, и не без някое мило…