• Станеник и чуден майстор

  Снощи сме ти поминали,
  станенине, господине!
  Поминали, заминали,
  малко сме ти постоели,
  млого сме се почудили:
  какъв беше този мастор,
  този мастор, тоз дюлгерин
  да направи таз направа –
  колите му маламени,
  прътите му посребрени!
  Отговаря станеника:
  – Яз си имам баща – побащим,
  баща побащин – ясното слънце:
  той ми свети – коли бучих;
  яз си имам майка – помайчима,
  майка помайчима – ясна месечина:
  тя ми свети – я го плетох.
  Тебе пеем, станенине,
  станенине, господине,
  тебе пеем, Бога славим:
  от дружина – веселбина,
  живо, здраво, догодина,
  догодина, до амина!

   

  Обратно към съдържанието на броя.

  Прочети „Изворът на трубадурите (жива ли е римата)“ на Олга Николова.