Буй, буй, Коледо!

Буй, буй, Коледо! Долетеха два гълъба, та паднаха на ореше, откършиха по пръчица, занесоха на златаре, да им коват златни ключи, да отключат…

Будим Яна

Митологични фрагменти   Израслу й дърво високу, вършиц му йе ф синю нибе, на вършицът сукол стуи. Гледа долу, гледа горе, чи съгледа в Будим…

Болен Стоян и славейче

Сичка се гора лиснала, лиснала, ластар пуснала, едно се дърво не люсна, не люсна, ластар не пусна. Ся оти ли се не люсна, не люсна, ластар не……

Облог прави майстор Манoило (Вградена невеста)

  Бабата така отговаряла на въпроса ѝ какво е душата: „Душата е като една сенкя...“ Нашите предци явно са знаели, че за да направиш нещо…

Сур елен в две стари песни

*** Яздили са до три вили, До три вили самовили, Сур-елени хвърковати. Първи елен шестокрилец, Други елен деветкрилец, А па трети -……

Станеник и чуден майстор

  Снощи сме ти поминали, станенине, господине! Поминали, заминали, малко сме ти постоели, млого сме се почудили: какъв беше този мастор, този…

Крали Марко губи силата си

От много време насам образът на Крали Марко, който ни се вменява от детски книжки, учебници, картини и пр., е нещо средно между богатир и Бай Ганьо.…

Ромео и Жулиета в стар български вариант

  Сношъ мома се армàса, сва ношъ, сва ношъ, диванъ чини, средъ полуношчъ се разболе ; зора зори, душа даде. Огре сънце, аберъ пойде, аберъ пойде…

Пауни падат

Пауни падат, Яне моме, пауни падат, моми ги сбират, моми ги сбират, момци ги дават. Два снега валят, Яне моме, две слънца греят, два снега топят, две…

Девойка

Заспала девокя брегу на камену, брегу на камену, момку на рамену. Майкя си я буди: - Стани, моме, стани, слънце йогреяло твойто бело лице. - Не буди…

Момък

Пойдох, поведох коня на вода, сокол на ръка, загар по мене. У среща ми е едно момиче, пременило се, начинило се, Като го видох – ум ми занесе, ум ми…