• Едно

  Златозар Петров

  Такъв човек си, че би искал, да речем,
  една и съща маса за храна, за четене и писане.
  Една запалка – месингова, обла –
  за стотиците кутии със цигари.
  Стол един – масивен и удобен за заспиване.
  Едни и същи дрехи – чисти, но без цвят, –
  които да износят тялото ти до възможното.
  Такъв човек си, че да можеше,
  би тъпкал всеки ден един и същи път,
  облегнат с тежестта си на едни и същи камъни,
  би се любувал на не повече от четири дървета,
  би дал живота си, за да прозреш
  в безкрая на това еднообразие.
  Защото знаеш: всичко е едно.
  Едно са престъплението и наказанието,
  твърдението и неговото отрицание,
  едно и също е да спиш и да будуваш,
  да се бунтуваш и да се смиряваш,
  едно и също е да идеш и да се завърнеш.
  Цъфтеж и гниене –
  и между тях едно неназовимо,
  което ту ги свързва, ту ги заличава.
  Навярно туй е времето – то прави тъй,
  че да вървим покрай стени, които гният,
  и покрай макове, които се рушат.
  А ето че плътта на мъртвия цъфти,
  издува се, ухае и се пръсва
  като мехур, набъбнал вътре от живот.
  Тъй временно и незначително е всичко,
  че няма как животът да умре
  и в твоя край да не е твоето начало
  с четирите дървета, масата и стола
  ти всичко си видял, изпитал, преживял.

   

  Обратно към съдържанието на броя. 

  Прочети „Мечтател“ на Константин Петканов.