Две стихотворения

ЗАСТАВАТ И СТОЯТ Дори сега, когато си припомням листенцата на гладката й роза (днес вече черни, мъртви), когато срещу мен застават и стоят лъкът на…

Едно

  Такъв човек си, че би искал, да речем, една и съща маса за храна, за четене и писане. Една запалка – месингова, обла – за стотиците кутии със…