• На пато (Поздрав от Шоплука)

  Весо Паралията

   

  Кратък речник в помощ на читателя:

  брълив – пакостлив, своенравен
  ербаплия – отворко, юначага (ирон.)
  кория – млада гора
  да ни понуди – да ни почерпи (от „понуда“: храна за почерпка, която се носи на болен или на родилка)

   

   

  Драги ми Милене,
  седам да ти пишем два-три реда
  и се надам да не те уплашим,
  оти я съм малко ербаплия,
  а па ти си яребица кротка –
  се се та̀иш у трънако,
  да ти пилци не разгонья
  цръните ловджии,
  да ти не откине пѐро
  некой от устатите гончии.

  Фин човек си, я те видим –
  возвисяваш се над сите
  и тека ги редиш тия пусти думи,
  та ми иде да изокам: Се що е писател,
  да запусти пустото писанье
  и корията да фане!
  Там да се укопа у брълога меча, оти
  за таквия като него зима иде;
  ако сака да зафане
  компир и овес да са̀ди
  и с воловете да драска воз баиро,
  оти на пазаро него чекат;
  ако па му стиска – да развъди о̀вци
  (кой у труднос нещо се намира,
  язе съм насреща –
  цел професор съм: израждам, доим,
  стрижем и сеното пластим вещо,
  като тизе –книги).

  Ногу ми е драго и честито
  да ти стиснем тая десна ръка,
  па и левата че фанем,
  ако нещо с лева пишеш –
  оти, братко, тука нема кой да ни понуди
  ни сос благос, ни с поука.
  Прости одиме си, бай Милене,
  прости и неуки като геги,
  фръльени по кръволоци,
  и кози бръливи.

  Баш таквия като тебе
  на народо днеска треба:
  с поглед бистър и чела големи –
  нема вече пушкала и саби,
  а язици и акъл за трима.

  Малко мисълта ми бега,
  ама сакам да ти кажем,
  дека тука целата дружина,
  барабар с кръчмаро,
  трета нош не спиме
  и си капите скинаме от фрълянье!
  Братко, ние чак сега разбраме,
  дека по е лесно на султан да пишеш,
  нежели на тебе.

  Поздрав най-сърдечен: Весо и дружина

   

   

  Прочети „Ламцадрица“ на Рада Барутска.

  Обратно към съдържанието на броя.