На пато (Панде)

Малък речник в помощ на читателя: унела – унесла шурата – шуреят (брат на съпругата) угрепца – сграбчи ковне – да те удари силно (да те закове)…

На пато (Шума)

Речник в помощ на читателя: арни – добри, хубави бабаитлък – юначество, геройство бумбаци – вирове, завирено място в реката връл – много стръмен…

На пато (Ако има кой да се удзре)

Кратък речник в помощ на читателя: алалем – като че ли; струва ми се арна – добра зер – как ли пък не; как ли пък няма; естествено, че ще го направя;…

На пато (Тоя поганец – живото)

Кратък речник в помощ на читателя: да затне роза – да се закичи с розаон се спине – престава да е надут, спихва сепехливанлък – силова…

На пато (Крът)

Кратък речник в помощ на читателя: гръльенье – окопаване на картофите ептен – съвсем измули глава – показва се, като от дупка изпиня врат – изпъва…

На пато (Де бре!)

Кратък речник в помощ на читателя: дуристрашен – огромен, неизбродим завалийката – горката нефелен – недъгав; (прен. ) некадърен подуляк – жабок,…

На пато (Страх ме фаща)

Кратък речник в помощ на читателя: изнанадзаждам - отстъпвам, тръгвам полека назад недо̀тавен - неадекватен (човек) на рахат - на спокойствие да…

На пато (Поздрав от Шоплука)

Кратък речник в помощ на читателя: брълив – пакостлив, своенравен ербаплия – отворко, юначага (ирон.) кория – млада гора да ни понуди – да ни почерпи…

На пато (Тъмна материя)

Кратък речник в помощ на читателя: о́вде-о́нде  – тук-таме сипел – сипей затна́л – затъкнал реу́лки – гроздове достолук – приятелство занаво́да –…

На пато (За едното име)

В текста по-долу несъмнено става дума за една дълга дискусия във Фейсбук, провокирана от сравнение между първия публикуван от "Пеат некогаш" текст на…

На пато (От кокошка нога)

Кратък речник в помощ на читателя: тула – тухла приакнем – съгласявам се с някого и правя това, което той иска секи си има некаква маана – всеки си…

На пато (Вара на джаде у дол)

За  улеснение на читателите сме включили кратък речник на по-редките думи. *варам, варкам – бързам *джаде – шосе, широк път *свара – шумна караница…

На пато (Весо чете литературен и други вестници)

За улеснение на читателите сме добавили кратък речник под линия.    Помним какво дедо четеше вес‘ник. Ойде чак до портето да го земе от…

На пато (нова рубрика!)

Въпреки че профилът на Весо Паралията бе свален от Фейсбук (дело на завистливи душици, несъмнено), с удоволствие съобщаваме на читателите ни, че той…

Отпред-надзад

Неотдавна нашата редакция с радост откри появата на Весо Паралията във Фейсбук и го покани да публикува в "Пеат некогаш". За наше най-голямо…