• Две стихотворения

  Б. Р. 

   

  КЛАУСТРОФОБИЯ

  Да излезем от стаята,
  докато стените й,
  докато прозорецът,
  тавана и пода,
  не са се втвърдили
  размерно в очите ни,
  не са ни сковали
  квадрат за погледа.

  Как в него ще вместим
  звънкото си учудване
  от пукването на огъня,
  от формата на водата?
  В нас глухо ще тракат
  квадратчетата-секунди,
  ще тъпчат ситно и точно
  на битието в квадрата.

  Оттам няма да тръгнат
  разливите на нощите
  и грехът да се влюбваме
  в безсмъртието им голо.
  Заградим ли очите си,
  тоя свят е безпомощен –
  чужденец е и с нас
  не говори.

  Да излезем от стаята
  зарад пътя и смисъла
  на големия вятър
  в клисурите празни –
  може гръм да удари
  или стих да напишем,
  да открием човек
  върху склона да язди.

   


  Константин Щъркелов, акварел.

   

  НА ИЗТОЧНИЯ СКЛОН

  Аз тука ще захвърля
  ножа си,
  ти – обеците,
  звънтящите гривни.
  Така сме голи
  в собствената си кожа,
  като кристалчета лед
  сме наивни.

  А сега да опитаме –
  две стъпки по шумата…
  В очите ни вече отляво
  се цели
  настръхнала дренка
  с червени куршумчета.
  Стой спокойно пред тях –
  днес е просто неделя.

  Затова е възможно
  есента да започне,
  като някакъв мит,
  да ни включи.
  Виж как облак чертае
  по сухата почва
  същината си крехка
  и мъчна.

  Виж, дърветата хвърлиха
  сенките-мрежи,
  уловиха земята,
  лъчите…
  Бавно слънцето пада
  под своята тежест,
  над върбите увисва
  размито.

  А сме толкова голи,
  така осъзнато.
  А сме с толкова думи
  облечени…
  Тук е есен – последната
  битка на лятото.
  И неделя –
  почти като вечност.

   

  Прочети откъс от „Животът и неговите изкуства“ на Джон Ръскин.

  Обратно към съдържанието на броя.