• Природата в старите песни (Задало се е, подало…)

  За да добие един по-свеж поглед, препоръчваме на читателя
  да прочете „За средновековния пейзаж“ на Джон Ръскин, преди да подходи към тази песен. В текста на Ръскин той може да си „изплакне“ очите, както правят художниците на пейзажи с помощта на черно огледало. Така цветовете, загубили яркостта си от прекомерно взиране или банализиране, отново биха могли да заискрят в ума му. – бел. ред.

  Задало се е, подало,
  смилянско вакло момиче
  низ малка река надолу,
  низ зеленото ливаде,
  зелено сяно да сбира,
  вишни-череши да бере.
  Бялен ми вятър дуеше
  тестемельчек му форкаше
  кайно през Карлък мъглата,
  фустанчек му се кошмеше
  кайно в морето пяната,
  снажната му се коршеше
  кайно на Карлък елите,
  полици му се бялкаха
  кайно в морето далгите,
  плитчици му се ройкаха
  кайно ми в Арда рибките,
  очинките му светкаха
  кайно на небо звездите.


  Обратно към съдържанието на броя.