Гилгамеш в подземния свят и градината на боговете

из Песен IX на "Епос за Гилгамеш" Гилгамеш се надпреварва със слънцето на път към Утнапишти, от когото иска да узнае тайната на безсмъртието... –…

Будим Яна

Митологични фрагменти   Израслу й дърво високу, вършиц му йе ф синю нибе, на вършицът сукол стуи. Гледа долу, гледа горе, чи съгледа в Будим…

Зурила (приказка)

Тази очевидно старинна приказка, разказвана от банатските българи (записана от Г. Палашев, СбНУ XXII-XXIII, 1906-1907), вариант на „Тримата братя и…

Надпис от стелата на Рахотеп

Аз съм прецизен (в думите), верен на сърцето си, което вижда правдата и ненавижда лъжата. Всеки ден обновявам Маат.     Маат –…

Песента на певеца с арфа от гробницата на цар Интеф

Египет, Средно царство, 2040 – 1780 пр.н.е.     Песен, която е в гробницата на цар Интеф, овъзмезденият, пред певеца с арфа. Честит е…

Болен Стоян и славейче

Сичка се гора лиснала, лиснала, ластар пуснала, едно се дърво не люсна, не люсна, ластар не пусна. Ся оти ли се не люсна, не люсна, ластар не……

Облог прави майстор Манoило (Вградена невеста)

  Бабата така отговаряла на въпроса ѝ какво е душата: „Душата е като една сенкя...“ Нашите предци явно са знаели, че за да направиш нещо…

Царската дъщеря с барабанчето (тремпетето)

  * Имало едно време една царска дъщеря, която решила да се омъжи за онова момче, което би успяло да се скрие от нея. Царската дъщеря щяла да…

Изцелителна песен

*** Къща, съградена от зора, от вечерна светлина съградена, къща, съградена от тъмен облак, от мъжки дъжд съградена, къща, съградена от тъмна мъгла,…

Красив кон, тънък като невестулка

    Син съм на Тюркоазената жена. На върха на Опасаната планина – красив кон, тънък като невестулка. Копитата на моя кон са като ахат със…

Смеещото се момиче-воин

История на племето тева   Където живеели, живеело и Смеещото се момиче-воин –  едно момиче, което не слушало ни майка си, ни баща си, ни чичо…

Лютнята на Гасир

"Лютнята на Гасир" е първата част от епоса за Уагаду на народа Сонинке (Судан), записана в проза от Лео Фробениус в началото на 20-ти век и…

Природата в старите песни (Задало се е, подало…)

За да добие един по-свеж поглед, препоръчваме на читателя да прочете "За средновековния пейзаж" на Джон Ръскин, преди да подходи към тази песен. В…

Сур елен в две стари песни

*** Яздили са до три вили, До три вили самовили, Сур-елени хвърковати. Първи елен шестокрилец, Други елен деветкрилец, А па трети -……

Сънят на Дoмузи (откъс)

Домузи е персонаж, подобен на царя-жрец (по Фрейзър): митически цар в древен Шумер и полубог, покровител на скотовъдството. Именно затова всичко при…

Епиграми из „Палатинската антология“

  За Приап, бог на градините, и на пътниците приятел, с молитва овошките му и той самият още дълго време да са здрави, Дамян, земеделецът,…

Тàка се сòтворил вèков [светът]

Народна приказка Заглавието на приказката, добавено при нейната публикация първо с СбНУ, а после и в събраните съчинения на Марко Цепенков, е "Как са…

Станеник и чуден майстор

  Снощи сме ти поминали, станенине, господине! Поминали, заминали, малко сме ти постоели, млого сме се почудили: какъв беше този мастор, този…

Крали Марко губи силата си

От много време насам образът на Крали Марко, който ни се вменява от детски книжки, учебници, картини и пр., е нещо средно между богатир и Бай Ганьо.…

Из “Епос за Енки и Нинхурсаг” и „Дуйни ми, дуйни, бел ветре“

(Утту е шумерска богиня на тъкачеството.) Богинята Утту нарежда на градинаря: Донеси ми краставици, но с дръжките, Донеси ми ябълки, но с клоните,…

Ромео и Жулиета в стар български вариант

  Сношъ мома се армàса, сва ношъ, сва ношъ, диванъ чини, средъ полуношчъ се разболе ; зора зори, душа даде. Огре сънце, аберъ пойде, аберъ пойде…

Пауни падат

Пауни падат, Яне моме, пауни падат, моми ги сбират, моми ги сбират, момци ги дават. Два снега валят, Яне моме, две слънца греят, два снега топят, две…

Девойка

Заспала девокя брегу на камену, брегу на камену, момку на рамену. Майкя си я буди: - Стани, моме, стани, слънце йогреяло твойто бело лице. - Не буди…

Момък

Пойдох, поведох коня на вода, сокол на ръка, загар по мене. У среща ми е едно момиче, пременило се, начинило се, Като го видох – ум ми занесе, ум ми…