Природата в старите песни (Задало се е, подало…)

За да добие един по-свеж поглед, препоръчваме на читателя да прочете "За средновековния пейзаж" на Джон Ръскин, преди да подходи към тази песен. В…

Сур елен в две стари песни

*** Яздили са до три вили, До три вили самовили, Сур-елени хвърковати. Първи елен шестокрилец, Други елен деветкрилец, А па трети -……

Сънят на Дoмузи (откъс)

Шумерска песен Домузи е персонаж, подобен на царя-жрец (по Фрейзър): митически цар в древен Шумер и полубог, покровител на скотовъдството. Именно…

Тàка се сòтворил вèков [светът]

Народна приказка Заглавието на приказката, добавено при нейната публикация първо с СбНУ, а после и в събраните съчинения на Марко Цепенков, е "Как са…

Епиграми из „Палатинската антология“

Анонимен автор   За Приап, бог на градините, и на пътниците приятел, с молитва овошките му и той самият още дълго време да са здрави, Дамян,…

Станеник и чуден майстор

Снощи сме ти поминали, станенине, господине! Поминали, заминали, малко сме ти постоели, млого сме се почудили: какъв беше този мастор, този мастор,…

Крали Марко губи силата си

От много време насам образът на Крали Марко, който ни се вменява от детски книжки, учебници, картини и пр., е нещо средно между богатир и Бай Ганьо.…

Из “Епос за Енки и Нинхурсаг” и „Дуйни ми, дуйни, бел ветре“

(Утту е шумерска богиня на тъкачеството.) Богинята Утту нарежда на градинаря: Донеси ми краставици, но с дръжките, Донеси ми ябълки, но с клоните,…

Ромео и Жулиета в стар български вариант

  Сношъ мома се армàса, сва ношъ, сва ношъ, диванъ чини, средъ полуношчъ се разболе ; зора зори, душа даде. Огре сънце, аберъ пойде, аберъ пойде…

Пауни падат

Пауни падат, Яне моме, пауни падат, моми ги сбират, моми ги сбират, момци ги дават. Два снега валят, Яне моме, две слънца греят, два снега топят, две…

Девойка

Заспала девокя брегу на камену, брегу на камену, момку на рамену. Майкя си я буди: - Стани, моме, стани, слънце йогреяло твойто бело лице. - Не буди…

Момък

Пойдох, поведох коня на вода, сокол на ръка, загар по мене. У среща ми е едно момиче, пременило се, начинило се, Като го видох – ум ми занесе, ум ми…