Първа книга

Съновидението е предвестник на бъдещето, докато сънуването е резултат на настоящето… Освен това съновиденията се делят на два типа: „буквални“ и „иносказателни“. Буквални са тези, които повтарят буквално случилото се наяве… Иносказателни са тези, в които се сънува едно, а в действителност се сбъдва друго. В тях нашата душа вещае с иносказателни, но взети от реалността символи… Относно обществените и „космическите“ съновидения имам да кажа следното… невъзможно е малък човечец да бъде споходен от видение за велики деяния, надхвърлящи силиците му… Но все пак разправят, че се е случвало и обикновени хорица, та дори и бедняци, да сънуват „обществени“ съновидения и понеже ги разказвали наляво-надясно, хората им повярвали, защото сбъдналото се след това съответствало на съновиденията им.


15. Ако се сънуват деца – ако са собствени, носят неприятности и на мъж, и на жена, понеже са символи на грижа, притеснения и мъка… Ако децата са момченца, то неприятностите ще имат добър завършек, а ако са момиченца, то краят ще бъде къде по-лош от началото… Чуждите деца обаче са добър символ, особено ако са красиви и сладки, понеже възвестяват настъпването на благодатни времена.

18. Дългата и красива коса… е добър белег, особено ако е сънувана от жена, тъй като жените в стремежа си да станат по-красиви, често носят и перуки на главата си. Сънят е добър и за философ, жрец, гадател, цар, управник, както и за хора, членуващи в свещени на Дионис общества , тъй като първите имат обичай да носят дълга коса, а при актьорите това се налага от професията.

22. Обръснатата изцяло глава насън е добър белег за египетските жреци и за смешниците, за всички останали е лош белег, понеже означава същото като плешивостта, само дето предвещаваните злини ще са по-безпощадни и по-скоропостижни… Правенето на маникюр е добре за длъжник, понеже ще издължи дълга си, докато за всички останали означава загуби.

24. Ушите, сънувани по-големи от нормалните, са добри за копнеещия да има у дома си някакво послушно същество като например съпруга, деца, домашни роби. За богаташ пък означава, че из града ще плъзнат слухове за него… Когато в ушите на сънуващия влизат мравки, то това е добър символ само за софистите, тъй като тези трудолюбиви животни се уподобяват на жадните за знания младежи, докато на всички останали сънят предрича смърт…

26… Многото очи са добро знамение за лихваря, тъй като той цени парите като очите си.

42. Многото ръце са добър знак за занаятчия, тъй като не ще престане да се труди. Добър е сънят и за честен и почтен гражданин…

45. Членът се уподобява на няколко неща: на родителите, доколкото е животворяща сила; на децата, доколкото е причина за пораждането им; на съпругата и любовницата, доколкото е неотменима съставка на любовната наслада; на братята и сестрите, кръвните роднини, доколкото роднинските връзки и целият дом се облягат на него; на телесната сила и на мъжествеността, доколкото е единствената причина за тях (поради това често го наричат „мъжество“). Символ е освен това и на словото и образоваността, тъй като подобно на словото е най-творческата и съзидателна сила на този свят. Веднъж, когато бях в Аркадия и посетих в Килена родната пещера на Хермес, покровителя на ораторите и хората на словото, видях, че свещената статуя на бога не е нищо друго, освен един гол член…

48. Повечето крака насън са добро знамение за търговец на едро, съдържател на кораби и въобще за всеки, който ползва наемен труд.

51. Земеделието, тоест сеенето, саденето, орането насън е добър знак за решилите се на брак и за бездетните, защото нивата е олицетворение на жената…
Ваятелството, живописта, гравьорството и изработването на статуи насън са благоприятни за прелъстители, оратори, фалшификатори и всякакви други измамници, тъй като тези изкуства представят несъществуващото като съществуващо…

56. Участието в трагедийно представление, притежаването на свитъци с трагедии или на статуетки и вази, представящи сцени от трагедии, е лош знак. Ако сънуващият не си спомня текста, го очакват ангария и робия, битки и издевателства … тъй като трагедиите са пълни именно с такива неща… Участието в комедийни представления… ако това са комедии на авторите от старата школа – ще го постигнат насмешки, гаври и разпри…

61. Боксирането е вредоносно за всекиго, понеже означава опозоряване, тясно свързано с някакви щети…

64. Най-ранните автори са смятали къпането за не лошо знамение, тъй като не са познавали баните, а са се къпели в нещо като вани… А сега някои не сядат да ядат, преди да се изкъпят, други пък правят това и след ядене… така че днес къпането не е нищо друго, освен белег на охолство…

66. Пиенето на студена вода е добър знак за всекиго… Пиенето на малко вино в малки чаши, без да се стига до напиване, също е добър знак… Пиенето на скъпоструващите напитки с мед като гроздовина, крушовина, ябълковина, миртовина е добър знак за богаташ, тъй като е символ на разкош….
Най-доброто и изключително благоприятно, както лично съм установил на практика, е яденето на човешка плът, стига, разбира се, изяденият да не е някой познат или роднина… яденето на човешко месо е добър символ, тъй като, когато човек получава помощ от някого, той като че ли отнема или – образно казано- изяжда част от него. Винаги е по-добре да се яде плът на мъж, отколкото на жена…

69. Хлябът, когато сънуващият яде този вид, който е обикновено на трапезата му, тоест когато беден яде черен, а богат – бял хляб, е добро знамение. Обратното не е добро… Ечемиченият хляб за всекиго е благоприятно знамение, тъй като според мита, това е първата храна, която боговете дали на хората…

73. Ранните ябълки, ако са сладки и зрели, са добър знак и вещаят неотрази чар и привлекателност, най-вече за мъжете, които си имат проблеми със собствената съпруга или любима, тъй като тези плодове са посветени на богинята на любовта Афродита.
Бадемите, орехите, лешниците и всички плодове, които се чупят, носят неразбории поради шума от чупенето и горест поради горчивината си… Смокините, ако са сънувани в сезона им, са добър знак., а когато са извън сезона, предричат доноси и всякакви клевети… Нарът е знак за травми поради цвета си…

74. Чашите, както вече споменахме, означават живота в биологичен смисъл, а чиниите – и плитки, и дълбоки – жизнените условия… Стомните символизират домашната прислуга, амфорите – чираците…

76. Танцуването у дома е добро знамение… пред чужди хора – лошо знамение… Когато пък роб сънува, че танцува – независимо какво, как и пред кого – то ще му хвърлят голям бой.

78. Обладаването на позната и близка жена, когато сънуващият е силно влюбен и зажаднял по нея, нищо не значи, тъй като сънят се дължи на обхваналата го страст… Обладаването на омъжена и пребиваваща в законен брак жена не е добър символ, поради буквата на закона… Познавах един роб, който сънува, че облекчава с ръце господаря си, и бе назначен за педагог… Това му се случи, защото беше държал насън господарския член.

 

Книга втора

3. Бялата дреха вещае смърт на болен, тъй като умрелите ги погребват в бяло, докато черното означава оздравяване, тъй като не умрелите, а жалеещите ги се обличат в черно… Пъстрата и пурпурна дреха носи щастие само на жреците, музикантите, актьорите и панаирджиите, на останалите носят неразбории и опасности.
Наметалото, стигащо до под кръста, което едни наричат хламида, други – мандия, трети – ефестрида, четвърти – бирос, вещае някакви притеснения и потиснатост.

5. Железните пръстени са добро знамение, но вещаните блага ще бъдат постигнати не без труд. И златните пръстени са добри.

7. Оглеждането в огледало и съзерцаването на собствения образ, отразен непроменен, е добър символ за копнеещия за брак, защото огледалото означава за мъжа жената, а за жената – мъжа… Ако отразеният образ е чужд, то сънувалият ще стане баща на извънбрачно или чуждо дете.

8. Небето, когато е сънувано чисто и прозирно, е добро знамение за всекиго.
Снегът и поледицата, сънувани в сезона им, не означават нищо, защото тялото си почива.

9. Най-големи нещастия носи огън, идещ от небето към земята.
Когато човек, водещ процес за удостояване с граждански права, сънува, че е ударен от гръм, то това е полезно, тъй като нито един ударен от гръм не е останал без обществена почит, някъде дори такива мъртъвци са удостоявани с правото да бъдат почитани като богове.

11. Бикът означава необичайна опасност, най-вече когато преследва сънуващия.
Мечката е символ на няколко неща: на жена, на болест и на пребиваване все в едни и същи места.

13. Змейовете са символ на цар или император поради мощта си…Символ са и на богатство и пари…

20. Скорците и гаргите символизират тълпата, бедняците, безсмисленото суетене и мотаене.

27. Реките, когато са с чиста, прозирна вода и текат спокойно, са добър символ за роби, за съдещи се и за замислящи пътешествия.

28. Планините, ждрелата, клисурите, усоите и горите означават за всекиго лошо настроение, страхове, тревоги… Каквито са пътищата, по които сънуващият върви, такъв ще бъде и животът, който го чака.

 

 

Артемидор, Съногадания, изд. „Народна куртура“, 1988г, превод: Огнян Радев.
Илюстрации: Маска „акума“, Нигерия. Cesar Rincon, снимка: Peter Muller, 2000.