Буй, буй, Коледо!

Долетеха два гълъба,

та паднаха на ореше,

откършиха по пръчица,

занесоха на златаре,

да им коват златни ключи,

да отключат не́бо-земя́,

да отпуснат дребни деца,

да прослават Млада бога.

Отключиха не́бо-земя́,

отпуснаха дребни деца,

прославиха Млада бога.

Колко звезди по небето,

Толко здраве в тая къща!

Тебе пеем, домакине!

 

 

Д. Маринов. „Народна вяра и религиозни народни обичаи“, БАН, 1994 г. Песента се пее в Софийско (село Лукорско) и Орханийско (село Литаково) от малките коледарчета.