Език, култура и мислене

В Талмуда се казва: „На света има четири езика, които си струва да бъдат използвани:    гръцкият – за песните, латинският – при война, сирийският –…