Слънцето на нашата разумност

  „В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.“…