Свършено е с киното („И корабът пътува“)

  из "Разговори с Фелини" на Костанцо Костантини (1995г.)   Костантини: Вече от доста време казваш, че киното е на ръба да изчезне, че…