Щрихи към „интелектуалната ми автобиография“ (втора част)

Другото време "...няма нищо вечно и неповторимо..."   К. Б., Лч. 1988, Рис. 22×28, молив, Л.а.   1988… …да, да – и досега помня тази фраза:…

Щрихи към „интелектуалната ми автобиография“

Поглед през рамо   „Съществува (...) субективност в измерването на времето и пространството, когато те се измерват независимо едно от друго…