Щрихи към „интелектуалната ми автобиография“

Поглед през рамо   „Съществува (...) субективност в измерването на времето и пространството, когато те се измерват независимо едно от друго…