из „Детски спомени“

„Най-напред трябва да се научим как да се държим със сърцето си – първата част на тялото, която трябва да бъде образована.“ (Fors Clavigera, 28-мо…

Как реших да стана поет

из "По пътя на словото", публикувана под заглавието "Детски години" ("Български писател", 1965г., с. 218-223 ). Заглавието на настоящия текст е…

из „Бележник на писателя“

"Бележник на писателя", ИК "Прозорец", 2017г. Благодарим на издателството за предоставените откъси! Някои от подзаглавията са добавени от "Пеат…

Мечтател

  На небето – бистра синева, а на полето – най-чисто злато. Накъдето и да се обърнеш, ще видиш слънце. Щом тръгнеш из равните полски пътища,…