Еднократно

    Не е пътека - намек за пътека е. Тук някой е пресякъл през тревите, преминал е случайно, еднократно, вълните им са стигали до кръста…

Изпращачът на страст

    Той минава насън през места, дето не е вървял и тъгата внезапно го сепва. Натежава в сърцето му, както жива и жилава кал по обувките…