из „Записки за България и българите“ (Кръсташ)

Орнамент от български ръкопис от XII век. (В. В. Стасов, 1887г.)   * В народните предания съществува някакъв кръстат орел, когото шопите…

Знаеш ли ти кои сме?

[г. Шопов за воспитанието на жените] в. "Независимост", год. III, бр. 40, 23. VI. 1873г.   Ако имате намерение да си съставите какво-годе…

Знаеш ли ти кои сме? (За стихотворението за Райна Княгиня)

Повтаряме пак, че от нашите цариградски вѣстници българският народ има толкова полза, колкото от козел млѣко. – "А попитайте ни, има ли кой да пише,…