из „Записки за България и българите“ (Кръсташ)

Любен Каравелов Орнамент от български ръкопис от XII век. (В. В. Стасов, 1887г.)   * В народните предания съществува някакъв кръстат орел,…

Знаеш ли ти кои сме?

Любен Каравелов [г. Шопов за воспитанието на жените] в. "Независимост", год. III, бр. 40, 23. VI. 1873г.   Ако имате намерение да си съставите…

Знаеш ли ти кои сме? (За стихотворението за Райна Княгиня)

Любен Каравелов Повтаряме пак, че от нашите цариградски вѣстници българският народ има толкова полза, колкото от козел млѣко. – "А попитайте ни, има…