Защо не мога и аз да стана знаменит човек

в. „Свобода“, г. II, бр. 24, 27. XI. 1871 г.   Да ви кажа право, аз и до сега не мога да разбера – защо и за какво и аз не мога да стана…

из „Записки за България и българите“ (Кръсташ)

Орнамент от български ръкопис от XII век. (В. В. Стасов, 1887г.)   * В народните предания съществува някакъв кръстат орел, когото шопите…

Знаеш ли ти кои сме?

[г. Шопов за воспитанието на жените] в. "Независимост", год. III, бр. 40, 23. VI. 1873г.   Ако имате намерение да си съставите какво-годе…

Знаеш ли ти кои сме? (За стихотворението за Райна Княгиня)

  Повтаряме пак, че от нашите цариградски вѣстници българският народ има толкова полза, колкото от козел млѣко. – "А попитайте ни, има ли кой…