За яйцето, кокошката, вселената и симетрията

Един от първите екзистенциални въпроси, които човекът е започнал да си задава, това е въпросът (ни повече, ни по-малко) за произхода на света. На…