Заешките дупки в науката

Заешката дупка вървеше донякъде направо, като тунел, а после неочаквано тръгваше надолу – тъй неочаквано, че докато се усети, Алиса не видя как падна…

Идеализацията в науката

Първата ни среща с физиката в училище обикновено е свързана със смесени чувства. От една страна сме завладени от космическите разкази и изображения,…

За яйцето, кокошката, вселената и симетрията

Един от първите екзистенциални въпроси, които човекът е започнал да си задава, това е въпросът (ни повече, ни по-малко) за произхода на света. На…