из „И за покрив – звездно небе“

  Накрая всички неща се сливат в едно и там тече река.…