Фрагменти (първа част)

Настоящите фрагменти, за първи път публикувани тук на български, са подбрани от посмъртно издадените бележки на Витгенщайн, събрани и редактирани от…

Фрагменти (втора част)

Виж краткия предговор към първа част. * Веднъж казах, може би с право: Миналите култури ще се превърнат в купища руини, а накрая – в пепелища, но…

Бележки върху „Златната клонка“ на Фрейзър (втора част)

Настоящият текст представлява втората и последна част на „Бележки върху „Златната клонка” на Фрейзър”. Бележките са писани през 1931г., когато…

Бележки върху „Златната клонка“ на Фрейзър (продължение)

Първата част на бележките, както и кратък увод към текста, можете да прочетете в миналия ни брой тук.     Нямам предвид, че тъкмо огънят трябва…

Бележки върху „Златната клонка“ на Фрейзър

  Настоящият текст представлява първите страници на „Бележки върху „Златната клонка” на Фрейзър”. Бележките са писани през 1931г., когато…