Изгубени снимки (из „Дневници в мерена реч“)

Изгубени снимки На снимката, майка ми е простряла прането и е поляла цветята; уморила се е и е седнала да си почине - а цветята около нея ликуват. На…