Из “Търсещият ум” — писмата на Хю Кенър и Гай Давенпорт

Хю Кенър (1923 – 2003) е един от големите литературни критици на американския XXв. Гай Давенпорт (1927 – 2005) пише разкази, поезия и литературна…