Из „Търсещият ум“ — писмата на Хю Кенър и Гай Давенпорт

За кратък увод и първа част на откъсите от писмата на Давенпорт и Кенър виж тук. За втора част виж тук. Част трета     ХК до ГД, 27…

Из “Търсещият ум” — писмата на Хю Кенър и Гай Давенпорт

За кратък увод и първа част на откъсите от писмата на Давенпорт и Кенър виж тук. Част втора   ГД до ХК, 11 януари 1963г. Пенсилвания се топи,…

Из “Търсещият ум” — писмата на Хю Кенър и Гай Давенпорт

Хю Кенър (1923 – 2003) е един от големите литературни критици на американския XXв. Гай Давенпорт (1927 – 2005) пише разкази, поезия и литературна…