Сечи-фърляй (приказка)

  * Имал един човек син – на тринайсет-четиринайсет години. Детето било много непослушно. Нямало ден, в който да не направи някоя пакост. На…

Зурила (приказка)

Тази очевидно старинна приказка, разказвана от банатските българи (записана от Г. Палашев, СбНУ XXII-XXIII, 1906-1907), вариант на „Тримата братя и…

Царската дъщеря с барабанчето (тремпетето)

  * Имало едно време една царска дъщеря, която решила да се омъжи за онова момче, което би успяло да се скрие от нея. Царската дъщеря щяла да…

Тàка се сòтворил вèков [светът]

Народна приказка Заглавието на приказката, добавено при нейната публикация първо с СбНУ, а после и в събраните съчинения на Марко Цепенков, е "Как са…