• И се возблагодарявахме на това краснопевание (март 2017)