из „Царицата на въздуха“ (Лекции върху старогръцката митология)

Глава първа: Athena Chalinitis   Херакъл (Херкулес) на монета от Камарина, Сицилия. 425 - 405 г. пр. н. е. … 2. Според най-простото определение…

Корените на честта

из „И на последния: Четири есета върху основните принципи на политическата икономия"   „И на последния“ е фраза от Евангелие по Матея, XX.14.…

Естеството на готиката

Из "Камъните на Венеция", том II, глава VI.   I. Ако читателят погледне отново разделението на съдържанието в първата глава на първи том, ще…

Птичката

  Да започнем с птичката — какво друго е тя, освен полъх на въздуха, на който перцата са дали форма? Въздухът ги изпълва — диханието на…

Изкуство и природа (из “Камъните на Венеция”)

Нима нищо не може да направи човешкото изкуство? Нима ни остава само да прерисуваме и отново и завинаги да прерисуваме образите на света? Не. Има…

За средновековния пейзаж

"Модерните художници", том III, глава XIV.   1. Разглеждайки духа на класическия [1] пейзаж, бяхме принудени да се ограничим до…

из “Животът и неговите изкуства”

Читателят нека обърне внимание, че изкуствата за Джон Ръскин са ни повече, ни по-малко от "овладяване на живота". Лекцията, чието пълно заглавие…

из “Прозерпина”

  КОРЕНЪТ 1. Растенията, в своята съвършена форма, се състоят от четири главни части – Корен, Стъбло, Листо и Цвете. Вярно е, че стъблото и…

Ричард Лъвското сърце

из "Форс клавигера: писма до работниците на Великобритания", 1871г. Превод от английски Олга Николова.   Печат на Ричард Лъвското сърце,……

Лабиринтът, Тезей и една новогодишна гощавка

из “Форс клавигера: писма до работниците на Великобритания”, 1871г. Превод от английски Олга Николова. Бележките на преводача са в квадратни скоби.…

Сусам (част втора)

Първата част на "Сусам" можете да намерите тук. Ръскин изнася тази лекция на 6 декември 1864г. по повод набирането на средства за обществена…

Сусам: царски съкровищници (“Сусам и лилии”)

Ръскин изнася тази лекция на 6 декември 1864г. по повод набирането на средства за обществена библиотека в бедното градче Ръшолм, днес предградие на…