Корените на честта

из „И на последния: Четири есета върху основните принципи на политическата икономия"   „И на последния“ е фраза от Евангелие по Матея, XX.14.…

Естеството на готиката

Из "Камъните на Венеция", том II, глава VI.   I. Ако читателят погледне отново разделението на съдържанието в първата глава на първи том, ще…

Птичката

  Да започнем с птичката — какво друго е тя, освен полъх на въздуха, на който перцата са дали форма? Въздухът ги изпълва — диханието на…

Изкуство и природа (из „Камъните на Венеция“)

Нима нищо не може да направи човешкото изкуство? Нима ни остава само да прерисуваме и отново и завинаги да прерисуваме образите на света? Не. Има…

За средновековния пейзаж

"Модерните художници", том III, глава XIV.   1. Разглеждайки духа на класическия [1] пейзаж, бяхме принудени да се ограничим до…

из „Животът и неговите изкуства“

Читателят нека обърне внимание, че изкуствата за Джон Ръскин са ни повече, ни по-малко от "овладяване на живота". Лекцията, чието пълно заглавие…

из „Прозерпина“

  КОРЕНЪТ 1. Растенията, в своята съвършена форма, се състоят от четири главни части – Корен, Стъбло, Листо и Цвете. Вярно е, че стъблото и…

Лабиринтът, Тезей и една новогодишна гощавка

из “Форс клавигера: писма до работниците на Великобритания”, 1871г. Превод от английски Олга Николова. Бележките на преводача са в квадратни скоби.…

Ричард Лъвското сърце

из "Форс клавигера: писма до работниците на Великобритания", 1871г. Превод от английски Олга Николова.   Печат на Ричард Лъвското сърце,……

Сусам (част втора)

Първата част на "Сусам" можете да намерите тук. Ръскин изнася тази лекция на 6 декември 1864г. по повод набирането на средства за обществена…

Сусам: царски съкровищници („Сусам и лилии“)

Ръскин изнася тази лекция на 6 декември 1864г. по повод набирането на средства за обществена библиотека в бедното градче Ръшолм, днес предградие на…