Математиката и реалността

Искам да ви обрисувам не само видимите безпределни простори, но и безкрайността, включена в мъничкия атом. Нека видим в него неизброими светове,…

Математиката и безкрайността

Не в пространството трябва да търся достойнството си, а в добре организираната си мисъл. Колкото и земи да владея, няма да стана по-богат; чрез…

Случайност и необходимост I: Вероятност и сигурност

Така че относно разграничаването на образа от образеца му трябва да приемем следното: разсъжденията, които обясняват нещата, са сродни с тези неща;…

Математика и стил

Ние почитаме древна Гърция като люлката на западната наука. Там за първи път е била създадена геометрията на Евклид – това чудо на мисълта, логическа…

Истина и красота в математиката

Deus est sphaera infinita cujus centrum est ubique, circumferentia nusquam. Liber XXIV philosophorum Бог е безкрайна сфера, чийто център е навсякъде,…

Математикът като поет

  Красотата е първата проверка: на този свят няма трайно място за грозна математика. Годфри Харди     Поетът като математик Поезията…