Математика и стил

Ние почитаме древна Гърция като люлката на западната наука. Там за първи път е била създадена геометрията на Евклид – това чудо на мисълта, логическа…

Истина и красота в математиката

Deus est sphaera infinita cujus centrum est ubique, circumferentia nusquam. Liber XXIV philosophorum Бог е безкрайна сфера, чийто център е навсякъде,…

Математикът като поет

  Красотата е първата проверка: на този свят няма трайно място за грозна математика. Годфри Харди     Поетът като математик Поезията…