Поздравление второ

  Хвалиха ви, мои книги, ................. понеже тъкмо бях дошъл през океана. С двадесет години бях назад, така че ................. публиката…

из „Песен“ VIII (откъс с анотации)

Tempio Malatestiano ("Храмът на Малатеста"). Архитект: Леон Батиста Алберти. Сред първите сгради в новия стил на Ренесанса.       из…

Заръка

Вървете, мои песни, при самотните и неудовлетворените, вървете при тревожните, вървете при робуващите на порядки, предайте моето презрение към…

Традицията

Penitus enim tibi O Phoebe attributa est cantus [Penitus enim tibi O Phoebe lex attributa est cantus – пълният стих от латински превод на Омиров химн…

Основи на четенето (продължение)

  Виж първа част в предишния брой на "Пеат некогаш". Превод от английски Олга Николова. Рисунката е на Годие Бжеска.   ..... ..... .....…

Основи на четенето (първа част)

  “Основи на четенето” (1934г.), както Паунд обяснява в началото на книгата, е продължение на памфлета “Как да четем” (1929г.). “Как да четем”…

Хъдсън: заблуденият сред учените поет

Рецензия, публикувана в "The Little Review", 1920. Илюстрациите (добавени от "Пеат некогаш") показват "асирийските лъвове" и "минойските вази", които…

Увод към „Романският дух“

Опит да се опише донякъде чара на пред-ренесансовата литература на латинска Европа Това не е филоложки труд. Само от любезност някой би могъл да…

Patria Mia

  Част първа Обяснителните бележки на преводача са в квадратни скоби. I. Америка, моята страна, обхваща почти цял континент, но въпреки това…

Сериозният поет

I Странно е в лето господне по божия милост 1913-то човек да бъде призован да пише нова "Апология на поезията". Векове преди [Филип] Сидни и векове…

Песен XII

      И седим тук под стената, Arena romana, от Диоклециан, les gradins quarante-trois rangées en calcaire. Болди Бейкън изкупи всичките…